logga201208

INVASIV JÄTTEBALSAMIN
Vi har dessvärre den invasiva växten jättebalsamin i området och främst vid ängen och vid stigen mellan Ekholmsvägen/Björkmansvägen.

Jättebalsaminen behöver bekämpas under ett flertal år framåt. Vi kommer ha två dagar per sommar för att gemensamt rycka upp växterna, lägga dem i förslutna säckar och kasta som brännbart avfall på återvinningscentralen. 

Att dra upp balsaminen innan blommorna mognat och sprätter frön är av högsta vikt. Även knoppar eftermognar och sprider sig väldigt lätt flera meter när de är mogna eller vid beröring. Att slå växterna med röjsåg eller trimmer är inte ett alternativ, rötterna ska dras upp för att växten ska dö.

Vi uppmanar samtliga som ser denna växt i området att hjälpa till att dra upp alla växter med rötterna och lägga dem i förslutna säckar. 

Vi uppmanar samtliga fastighetsägare att se över sina egna tomter för att ta bort de blommor som fått fäste där. 

Information om hur man hanterar balsaminen vägleder Naturvårdsverket om:

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/bekampning-av-invasiva-frammande-vaxter-pa-land/bekampning-och-hantering-av-jattebalsamin/

Har ni frågor kring jättebalsaminen och hanteringen, kontakta Sara Lindeborg, 073-6554781 (Granholmsvägen 9)