logga201208

Arboga kommun
https://arboga.se  
0589-870 00 arboga.kommun@arboga.se
 

Arboga Turistbyrå
https://visitarboga.se 
0589-871 51 turistinfo@arboga.se
Centrumleden 6, Arboga station, 732 30 Arboga

 

Arboga bibliotek
https://www.arboga.se/uppleva--gora/biblioteket.html
0589-873 00 biblioteket@arboga.se
Kapellgatan 19B. 732 45 Arboga
 

Ekbacksbadet
https://www.arboga.se/uppleva--gora/ekbacksbadet.html
0589-871 70, 
Vinbäcksleden 7, 732 49 Arboga

 VafabMiljö Kommunalförbund
https://vafabmiljo.se/hushall/din-kommun/arboga/
VafabMiljö ansvarar för hushållsavfall inklusive latrin och slam från enskilda avlopp och fettavskiljare i Arboga kommun. Påsar för matavfall och bioavfall delas ut till alla villahushåll en gång per år. Om påsarna tar slut innan nästa utdelning så finns påsar att hämta på Återbruken.

020-120 22 20 kundservice@vafabmiljo.se
 

Återvinningsstationer 
https://www.sopor.nu/haer-aatervinner-du/ditt-avfall-paa-raett-plats/återvinningsstationer/
Farligt avfall och återvinningsbart avfall såsom förpackningar av glas, metall, papper, plast och tidningar sorteras ut för sig. Det brännbara och komposterbara avfallet hämtas av Vafab Miljö. Vid återvinningsstationer kan du slänga förpackningar och batterier. Övrigt farligt avfall och deponirest lämnas på återvinningscentralen.

Fårtallen, invid Ga: E18 Götlunda - Glas, Kartong, Metall, Plast, Tidningar

Lungers handel, Lunger - Glas, Kartong, Metall, Plast, Tidningar
 

Återbruket Arboga
https://vafabmiljo.se/hushall/aterbruk/arboga/
På Återbruket lämnas grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, förpackningar, kyl och frys med mera.
Norra Ågatan 43, Arboga 

0589-120 43 info@vafabmiljo.se

 

Vatten och avlopp
https://www.arboga.se/bygga-bo--miljo/vatten-och-avlopp.html
Arboga Vatten och Avlopp AB 0589-68 70 00 avaab@arboga.se

Felanmälan vatten och avlopp 
Arboga Kommunalteknik AB

Felanmälan akuta ärenden kontorstid 0589-870 70
Felanmälan akuta ärenden utanför kontorstid - journummer 021-30 25 60.
Ej akuta ärenden felanmalan.tf@arboga.se


 

Mälarenergi
https://www.malarenergi.se
021-39 50 50 https://www.malarenergi.se/kundcenter-privat/

Avbrottinformation https://www.malarenergi.se/avbrott/
Om du behöver göra en felanmälan av avbrott eller störning gällande el eller vatten
021-39 50 50, se information på https:/www.malarenergi.se/kundcenter-privat/felanmalan/