logga201208

GPS WGS84: N 59° 18.6837', E 15° 41.9126'    Decimal: 59.3114, 15.6985

 

Ambulans I nödsituation, ring 112
 

Räddningstjänst I en nödsituation ring 112. I övriga fall ring 0589-67 01 08 på dagtid. Kvällar och helger 0589-67 01 09.
 

Polis I nödsituation, ring 112
Anmälningar och information ring 114 14.

 

Läkare I nödsituation, ring 112
I övriga fall, se under rubriken Hälso- och sjukvård i telefonkatalogens blå sidor.
Hälso- och sjukvårdsupplysningen 1177.

 

Giftinformation I nödsituation, ring 112. Allmänna frågor om akuta förgiftningar vid inte brådskande fall ring 08-33 12 31.
 

BRIS Barnens hjälptelefon: ring 116 111. Bris vuxentelefon: ring 077-150 50 50.
 

Socialjour Vid akuta behov av socialtjänstinsatser utanför kontorstid ring socialjouren i Västerås, telefon 021-39 20 66.Under kontorstid, kontakta kommunens växel på telefon 0589-870 00.
 

Kvinnojourer/ kvinnofrid Kvinnojouren i KAK 0221-244 90
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

 

Hälso- och sjukvård

Grindberga familjeläkarenhet, Arboga 0589-865 20

Åbågens nya familjeläkarenhet, Arboga 021-17 65 00

Köpings lasarett, växel 0221-260 00

Hälso- och sjukvårdsupplysningen 1177

Apotekens Läkemedelsupplysning: Ring 0771- 450 450 dygnet runt

Sjukvårdsrådgivningen har öppet dygnet runt och kan ge dig medicinska råd.