logga201208

Styrelse

Ordförande

Mats Eklund, 073-503 91 92

E-post - mats@sirhenry.se
 

Kassör
Sven Åke Farås, 072-019 93 80

E-Post svenake.faras@gmail.com
 

Sekreterare, vägfrågor, nycklar
Lars Eklund, 072-543 52 04
E-Post- lars.eklund@sejfo.se

Material, bod och maskiner
Christopher Borger, 070-656 9481
E-post- chris_borger@hotmail.com

Hemsida och information

Sara Lindeborg, 073-655 47 81
E-post- lindeborgsara@gmail.com
 

VA- ansvarig
Mikael Östling, 070-897 41 31

E-Post- mikaosarboga@gmail.com

Kontakta styrelsen